Jak urządzenia Tulip Edge uzyskują swój adres IP?
  • 31 Oct 2023
  • 2 Minuty do przeczytania
  • Współtwórcy

Jak urządzenia Tulip Edge uzyskują swój adres IP?


Streszczenie artykułu

Jak urządzenia Tulip Edge uzyskują swój adres IP

Krótki przewodnik po zasadach dotyczących adresów IP urządzeń Tulip Edge.

**Urządzenia Tulip Edge MC i Edge IO zastąpiły urządzenie I/O Gateway. Dowiedz się więcej

Adres IP urządzeń Tulip Edge zależy od sieci. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenie Edge przyjmie adres IP nadany przez sieć.

Niektóre sieci są skonfigurowane do dynamicznego przydzielania adresów IP urządzeniom, które wchodzą do sieci lokalnej. Inne sieci są bardziej restrykcyjne i mogą wymagać dodatkowych informacji o urządzeniu Edge

W przypadku, gdy sieć wykorzystuje DNS do dynamicznego przydzielania adresów IP, adres IP zostanie przypisany do urządzenia Edge podczas początkowej konfiguracji

W takim przypadku będziesz mógł zobaczyć adres IP na swoim koncie Tulip po wybraniu urządzenia Edge na stronie Stacje:

Jeśli sieć wymaga bardziej szczegółowych informacji o urządzeniu Edge, każde urządzenie Edge pojawi się w sieci z nazwą hosta odpowiadającą numerowi seryjnemu urządzenia Edge. Na przykład urządzenie Edge o numerze seryjnym EIO-04-7C672D2F będzie miało odpowiednią nazwę hosta "EIO-04-7C672D2F", która powinna pojawić się w sieci wraz z innymi informacjami o urządzeniu, takimi jak adres MAC.

Nazwa hosta lub adres MAC mogą zostać użyte do włączenia urządzenia do sieci lub przypisania statycznego adresu IP dla urządzenia Edge.

Rozwiązywanie problemów

Istnieją dwa typowe przypadki, w których urządzenia Edge nie otrzymają adresu IP. Podczas początkowego uwierzytelniania urządzenia Edge na koncie Tulip, jeśli urządzenie Edge nie jest w stanie uzyskać adresu IP, nie będzie można kontynuować konfiguracji, a na pierwszym etapie konfiguracji pojawi się następujący błąd:

W takim przypadku należy skonsultować się z działem IT, aby skonfigurować białą listę nazw hostów lub włączyć dynamiczny DNS dla sieci. Aby dział IT mógł utworzyć białą listę nazw hostów, wszystkie nazwy hostów urządzeń Edge zaczynają się od prefiksu "EIO-". Dział IT może użyć tego jako sposobu filtrowania nazw hostów.

Drugą kwestią jest pomyślne skonfigurowanie urządzenia Edge w sieci, a następnie urządzenie Edge nie jest już "połączone" z kontem Tulip.

W takim przypadku, jeśli przejdziesz do zakładki Stacje na koncie Tulip, ikona urządzenia Edge będzie wyglądać podobnie do poniższego obrazu:

Czerwona ikona oznacza, że urządzenie Edge jest w trybie offline, tj. nie jest podłączone. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:

  • Upewnić się, że kabel ethernet jest bezpiecznie podłączony (jeśli nie korzysta się z sieci bezprzewodowej).
  • Upewnić się, że urządzenie Edge Devices jest podłączone do prawidłowej sieci.
  • Skonsultować się z działem IT, aby sprawdzić, czy nastąpiły zmiany reguł, które mogły wykluczyć urządzenie Edge. Przykładem jest to, że dział IT przestał dynamicznie wydawać adresy IP, w którym to przypadku będzie musiał dodać nazwy hostów urządzeń Tulip Edge do swojej białej listy nazw hostów.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w tym przewodniku


Czy ten artykuł był pomocny?