Używanie Node-RED z Edge IO
 • 22 Sep 2022
 • 1 Minuta do przeczytania
 • Współtwórcy

Używanie Node-RED z Edge IO


Article Summary

Używanie Node-RED z Edge IO

Instrukcja jak rozpocząć pracę z Node-RED na Edge IO

Node-RED to wizualne, oparte na przepływie narzędzie programistyczne do łączenia sprzętu z usługami online i dostępnymi punktami końcowymi API.

Node RED używa koncepcji węzłów jako podstawowego bloku konstrukcyjnego. Węzły są wyzwalane przez zdarzenia lub wiadomości, następnie przetwarzają te informacje i mogą generować dane wyjściowe. Węzły mogą być połączone i zorganizowane w przepływy.

Włączenie funkcji Node-RED w urządzeniu Edge IO

Zanim zaczniesz, musisz się upewnić, że Twój Edge IO został zarejestrowany w Twojej instancji Tulipa. Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestracji Edge IO, sprawdź **ten artykuł.

Aby otworzyć edytor Node-RED na swoim urządzeniu, musisz przejść do swojego portalu Edge IO, który znajduje się pod adresem IP Twojego urządzenia.

 1. Kliknij na zakładkę Shop Floor > Edge Devices.
 2. Znajdź swoje urządzenie Edge IO i wejdź na jego portal nawigując do jego adresu IP.

Tulip Shop Floor Portal for Gateway

 1. Zaloguj się do portalu Edge IO
 2. Kliknij Node-RED Editor, który przeniesie Cię na stronę http://{EIO_IP}:1880

Tulip Gateway Portal - Node-RED Editor

 1. Wprowadź następujące dane uwierzytelniające na ekranie logowania Node-RED:

Node-RED Login Modal

 • Nazwa użytkownika: admin
 • Hasło: Twoje hasło Edge IO

Powinieneś teraz zobaczyć edytor Node-RED na swoim Edge IO!

Używanie węzłów Tulip Node-RED

Twoja instalacja Edge IO Node-RED jest dostarczana z zestawem preinstalowanych, niestandardowych węzłów Tulip Node RED. Węzły te są skonfigurowane do pracy specjalnie na tym urządzeniu Edge i na Twoim koncie Tulip. Możesz wyświetlić listę węzłów Tulip w palecie:

 • tulip-machine-attribute: zapisuje dane do maszyn Tulip za pomocą Tulip Machine API
 • tulip-tables: odczytuje, zapisuje i konfiguruje tablice Tulipa używając API Tulip Tables
 • tulip-high-speed-analog: odczytuje dane z wejść analogowych w Edge IO
 • tulip-digital-input: odczytuje dane z wejść cyfrowych w Edge IO.
 • tulip-digital-output: zapisuje dane dowyjść cyfrowych w urządzeniu Edge IO.

Aby uzyskać więcej informacji o tym jak używać poszczególnych węzłów, możesz kliknąć na węzeł i przejść do zakładki pomocy na pasku bocznym.

Dalsze lektury


Czy znalazłeś to, czego szukałeś?

Możesz również udać się na stronę community.tulip.co, aby zamieścić swoje pytanie lub sprawdzić, czy inni spotkali się z podobnym pytaniem!


Czy ten artykuł był pomocny?