Czym są przestrzenie robocze?
  • 31 Oct 2023
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Czym są przestrzenie robocze?


Streszczenie artykułu

Wprowadzenie do najnowszej funkcji Workspaces.

Czym są przestrzenie robocze?

Przestrzenie robocze to nowy zestaw funkcji w Tulip, umożliwiający organizacjom zarządzanie użytkownikami i zasobami dla wielu witryn lub środowisk w ramach jednej globalnej instancji Tulip.

Przestrzeń robocza to partycja na koncie Tulip z własnym zestawem zasobów, takich jak aplikacje, maszyny i tabele, które są niezależne od innych przestrzeni roboczych na koncie. Przestrzenie robocze mogą być przydatne do oddzielania danych dla różnych zespołów lub obiektów.

Zasoby takie jak konektory mogą być standaryzowane i wdrażane globalnie w różnych lokalizacjach, podczas gdy aplikacje i dane mogą być zarządzane lokalnie w każdym obiekcie.

Przypadki użycia przestrzeni roboczej

  • Organizowanie operacji według lokalizacji

    • Boston, Monachium, Węgry
    • Organizowanie danych zespołu według poziomu działu
    • Organizowanie danych na potrzeby testów, szkoleń i lokalizacji przejściowych do celów walidacji aplikacji

Przed wprowadzeniem Workspaces te przypadki użycia wymagały zapewnienia wielu instancji w celu segregacji danych, ale teraz jest to prostsze dzięki konieczności zarządzania tylko jedną instancją, która zawiera wiele przestrzeni roboczych.

Strona obszarów roboczych

Aby znaleźć stronę Przestrzenie robocze, kliknij ikonę użytkownika w prawym górnym rogu. Wybierz Ustawienia konta, a następnie kliknij kartę Przestrzenie robocze na lewym pasku nawigacyjnym.

Workspaces Page.gif

Włączanie przestrzeni roboczych

Ta funkcja jest dostępna tylko dla klientów na poziomie Enterprise. Aby włączyć tę funkcję, skontaktuj się z support@tulip.co lub z menedżerem ds. sukcesu klienta Tulip.

Więcej informacjiCzy ten artykuł był pomocny?