Jak dodać obrazy do aplikacji
 • 31 Oct 2023
 • 1 Minuta do przeczytania
 • Współtwórcy

Jak dodać obrazy do aplikacji


Article Summary

Istnieją trzy sposoby dodawania obrazów do aplikacji Frontline Operations:

 1. Kopiowanie i wklejanie ze schowka komputera w Chrome
 2. Ręczne przesyłanie z pulpitu
 3. Użycie adresu URL obrazu

Kopiowanie i wklejanie obrazów

Obrazy można kopiować i wklejać do aplikacji za pomocą klawiszy CTRL+C i CTRL+V w systemie Windows oraz CMD+C i CMD+V na komputerze Mac.

Przesyłanie obrazów

Metoda 1

 1. Przejdź do kroku w aplikacji, w którym chcesz przesłać obraz/zdjęcie.
 2. Kliknij opcję Osadź na pasku narzędzi edytora aplikacji i wybierz opcję Obraz z rozwijanej listy.

3- Prześlij zawartość, klikając strzałkę przesyłania pod zakładką Widget w okienku kontekstowym.

 1. Użyj strzałki odświeżania, aby zresetować współczynnik propor cji w celu łatwego formatowania.

Metoda 2

Możesz bezpośrednio przeciągnąć obrazy z pulpitu lub folderu i upuścić je w pojedynczym kroku w edytorze aplikacji. Działa to dobrze, jeśli masz wiele obrazów w folderze i chcesz szybko dodać je do kroków.

Korzystanie z adresów URL obrazów

Możesz utworzyć zmienną typu "image", a następnie zapisać określony obraz jako wartość domyślną. Można też zaktualizować tę zmienną za pomocą nowego obrazu w edytorze wyzwalaczy.

Aby domyślnie zapisać obraz w zmiennej, wybierz menu Variables z karty App w okienku kontekstowym.

Następnie utwórz zmienną typu "Image URL".

Następnie kliknij ikonę Upload w kolumnie Default Value po prawej stronie.

Zawsze możesz zaktualizować ten obraz za pomocą wyzwalaczy. Użyj opcji "Data Manipulation" "Store", aby dodać nowy adres URL obrazu lub przesłać obraz do tej zmiennej.

Stylizacja/dodawanie wyzwalaczy do obrazów

Możesz edytować następujące właściwości obrazów po ich przesłaniu do Tulip w panelu kontekstowym po prawej stronie ekranu:

 • Rozmiar
 • Obrót
 • Cień
 • Promień obramowania
 • Miganie

Możesz także dodać wyzwalacz do obrazu lub wyświetlić jego pełnoekranową wersję po kliknięciu. W tym celu należy skorzystać z menu Click Actions w oknie kontekstowym po wybraniu obrazu:

Szczegóły techniczne obsługi obrazów

Obsługujemy następujące formaty obrazów:

 • PNG (maksymalny rozmiar 20 MB)
 • JPEG (maksymalny rozmiar 20 MB)
 • GIF (maksymalny rozmiar 5 MB)
 • SVG (maksymalny rozmiar 5 MB)

Rozmiar plików JPEG i PNG zostanie automatycznie zmieniony na maksymalnie 1920 x 1200.

Więcej informacji


Czy znalazłeś to, czego szukałeś?

Możesz również udać się na stronę community.tulip.co, aby opublikować swoje pytanie lub sprawdzić, czy inni mieli do czynienia z podobnym pytaniem!


Czy ten artykuł był pomocny?