Korzystanie z wielokanałowego sterownika suwmiarki Insize
  • 31 Oct 2023
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Korzystanie z wielokanałowego sterownika suwmiarki Insize


Streszczenie artykułu

Korzystanie z wielokanałowego sterownika suwmiarki Insize

Przewodnik po sterowniku Insize Multichannel Caliper Driver

W tym artykule opisano możliwości i konfigurację związaną ze sterownikiem Insize Multichannel Caliper w oprogramowaniu Tulip.

Możliwości

Sterownik Insize Multichannel Caliper umożliwia aplikacjom Tulip łączenie się z odbiornikiem bezprzewodowego transferu danych Insize (7315-2) i odbieranie wiadomości.

Ten sterownik jest dostępny tylko dla odtwarzacza Tulip Player opartego na systemie Windows.

Zdarzenia

Sterownik emituje pojedyncze zdarzenie: zdarzenie "Measurement", które zawiera identyfikator nadajnika urządzenia źródłowego, wartość pomiaru i jednostki pomiaru.

Konfiguracja

Ten sterownik urządzenia musi być włączony na stronie konfiguracji sterownika Tul ip Player, a oprogramowanie sprzętowe urządzenia dostarczone przez producenta musi być zainstalowane na komputerze hosta.


Czy ten artykuł był pomocny?