Jak ukryć menu programisty w odtwarzaczu Tulip Player?
  • 04 Nov 2023
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Jak ukryć menu programisty w odtwarzaczu Tulip Player?


Article Summary

Cel

Dowiedz się, jak ukryć menu programisty w odtwarzaczu Tulip Player

Menu programisty w odtwarzaczu Tulip Player można ukryć na dwa poniższe sposoby:

Używając pliku settings.json

:::(Info) (Uwaga) Ta metoda dotyczy wszystkich użytkowników komputera :::

  • Utwórz plik "settings.json" w folderze C:\ProgramData\tulip\settings. Jeśli ta ścieżka folderu jeszcze nie istnieje, należy ją utworzyć.
  • Upewnij się, że wszyscy inni użytkownicy komputera mają uprawnienia "READ" do tego pliku.
  • Otwórz plik w Notatniku lub dowolnym edytorze tekstu i dodaj do niego następującą zawartość:

{ "disableDeveloperMenu": true }

:::(Info) (Uwaga) Jeśli ten plik już istnieje i ma inną zawartość, wystarczy dodać wpis " disableDeveloperMenu ": true, oddzielając go przecinkiem od innych wpisów w pliku :::

Na tym etapie można uruchomić Tulip Player i potwierdzić, że menu "Developer" nie powinno być już dostępne na górnym pasku menu.

Używanie zmiennych środowiskowych

Dla bieżącego użytkownika:

  • Otwórz terminal PowerShell i wykonaj następujące polecenie, aby ustawić zmienną środowiskową o nazwie

"TULIP_PLAYER_DISABLE_DEVELOPER_MENU" równą "true".Dla wszystkich użytkowników na komputerze:

  • Otwórz terminal PowerShell jako Administrator i wykonaj następujące polecenie, aby ustawić zmienną środowiskową o nazwie: "TULIP_PLAYER_DISABLE_DEVELOPER_MENU " równą "true "Czy znalazłeś to, czego szukałeś?

Możesz również udać się na stronę community.tulip.co, aby opublikować swoje pytanie lub sprawdzić, czy inni mieli do czynienia z podobnym pytaniem!


Czy ten artykuł był pomocny?