Konfiguracja Edge MC
  • 31 Oct 2023
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Konfiguracja Edge MC


Streszczenie artykułu

Konfiguracja Edge MC

Jak skonfigurować Edge MC po raz pierwszy.

Edge MC korzysta z tego samego portalu urządzeń, co Edge IO i I/O Gateway. W tym artykule opisano, jak podłączyć urządzenie.

Konfiguracja fizyczna

Setting Up an Edge MC_206509862.png

  1. Zlokalizuj port zasilania USB DC-5V
  2. Podłącz dostarczony zasilacz USB
  3. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.

  1. Sprawdź, czy czerwona dioda LED włącza się i miga

  1. Podłącz kabel Ethernet do portu WAN
  2. Podłącz drugi koniec do aktywnego gniazda Ethernet

Następny krok:

Zarejestruj Edge MC na swoim koncie Tulip


Czy ten artykuł był pomocny?