Konfiguracja Edge MC
  • 02 Nov 2022
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Konfiguracja Edge MC


Ustawianie Edge MC

Jak skonfigurować Edge MC po raz pierwszy.

Edge MC używa tego samego portalu urządzeń co Edge IO i I/O Gateway. Ten artykuł przedstawi jak podłączyć urządzenie.

Konfiguracja fizyczna

Setting Up an Edge MC_206509862.png

  1. Zlokalizuj port zasilania USB DC-5V
  2. Podłącz dostarczony zasilacz USB
  3. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego

  1. Sprawdź, czy czerwona dioda LED włącza się i miga

  1. Podłącz kabel Ethernet do portu WAN
  2. Podłącz drugi koniec do aktywnego gniazda Ethernet.

Następny krok:

Zarejestruj swój Edge MC na swoim koncie Tulip.


Czy ten artykuł był pomocny?