Test jednostkowy widżetu adnotacji obrazu
  • 13 May 2024
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Test jednostkowy widżetu adnotacji obrazu


Streszczenie artykułu

Dodawanie adnotacji do obrazów w aplikacji Tulip w celu usprawnienia kontekstu usterek i lepszego wprowadzania danych przez operatora

Cel

Niestandardowy widżet adnotacji obrazu może być używany do przechwytywania obrazu i dodawania do niego adnotacji tekstowych/szkicowych oraz zapisywania adnotacji jako zmiennej lub w rekordzie tabeli.

Konfiguracja

Dodanie przeglądu widżetów i aplikacji do testów jednostkowych do instancji spowoduje automatyczne włączenie niestandardowego widżetu również do instancji. https://tulip.co/library/apps/image-annotation-custom-widget

Kontekst

Niestandardowe wtyczki widżetów wchodzą w interakcję z aplikacją za pomocą właściwości i zdarzeń. Właściwości to współdzielone dane, które istnieją między aplikacją a widżetem, podczas gdy zdarzenia to sygnały, które widżet może wysyłać do aplikacji. W edytorze aplikacji można tworzyć wyzwalacze oparte na tych zdarzeniach. Zdarzenia mogą również wysyłać dane do aplikacji.

Następne kroki

Niektóre przypadki użycia o wysokiej wartości obejmują: * Adnotacje defektów * Adnotacje instrukcji roboczych

Daj nam znać, co zbudowałeś, publikując post w społeczności!


Czy ten artykuł był pomocny?