Wdrożenia korporacyjne Tulip Player
  • 04 Nov 2023
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Wdrożenia korporacyjne Tulip Player


Article Summary

Skorzystaj z tego przewodnika, aby zrozumieć różne metody wdrażania oprogramowania Tulip Player w przedsiębiorstwie.


Platforma Windows

Tulip oferuje instalatory EXE i MSI dla platformy Windows. Instalator MSI jest dostępny od wersji 2.4.0 (wydanie z 30 września 2023 r.).

Instalator EXE

Instalator EXE instaluje się w katalogu danych aplikacji użytkownika:C:\Users\<username>\AppData\Local\tulip-player-desktop

Automatyczne aktualizacje są domyślnie włączone dla Tulip Player, ale można je wyłączyć, postępując zgodnie z tym artykułem.

Jeśli komputer jest współdzielony przez wielu użytkowników, każdy z własnym kontem Windows, Tulip Player musi być zainstalowany indywidualnie przez każde konto Windows.

W przypadku cichej instalacji (bez GUI) instalator można wywołać z wiersza poleceń jako:"Tulip Player Setup.exe" --silent

Lokalizacja instalacji plików binarnych nie może zostać zmieniona.

Instalator MSI

Instalator MSI jest dostępny począwszy od wersji 2.4.0 aplikacji Desktop Player. Instalator MSI instaluje się w folderze Program Files systemu Windows, który zazwyczaj znajduje się w następującym miejscu:C:\Program Files\Tulip\Tulip Player

Aby wywołać instalator z CLI, uruchom:msiexec /i <ścieżka do pliku Tulip Player Setup.msi> [Flagi MSI] [OPCJE]

Flagi MSI

Przejrzyj tę stronę, aby zapoznać się z typowymi flagamiMSI. Najczęstszą z nich jest /qn dla cichej instalacji bez GUI.

Opcje

| Kod | Zachowanie | | --- | --- | APPLICATIONROOTDIRECTORY=<ścieżka do folderu instalacji> | Dostosuj lokalizację folderu, w którym zainstalowana jest aplikacja | | AUTOUPDATEENABLED=0 | Wyłącz automatyczne aktualizacje. Jeśli nie określono, domyślną wartością jest 1 i automatyczne aktualizacje są włączone.

Na przykład, aby po cichu zainstalować Tulip Player z wyłączonymi automatycznymi aktualizacjami i niestandardową lokalizacją folderu, należy wprowadzić następujące polecenie:

msiexec /i <ścieżka do pliku Tulip Player Setup.msi> /qn AUTOUPDATEENABLED=0 APPLICATIONROOTDIRECTORY=<ścieżka do folderu instalacyjnego>.

Cienkie klienty

Aby zainstalować Tulip Player w środowisku cienkiego klienta, należy ustawić następującą zmienną środowiskową w zakresie Machine.

Nazwa: TULIP_PLAYER_GLOBAL_CONFIG_DIRWartość:"%APPDATA%\Tulip Player\tulip\global_config".

Aby ustawić to za pomocą PowerShell, wstaw następujące polecenie: ```Jeśli konfiguracja cienkiego klienta korzysta z wielu serwerów Windows (tj. żądanie otwarcia sesji przez użytkownika może być kierowane do innego serwera Windows w oparciu o pewną konfigurację lub parametr, taki jak obciążenie serwera), folder danych roamingu musi być skonfigurowany tak, aby był zsynchronizowany między różnymi serwerami Windows.
---


Czy znalazłeś to, czego szukałeś?


Możesz również udać się na stronę [community.tulip.co](https://community.tulip.co/?utm_source=intercom&utm_medium=article-link&utm_campaign=all), aby opublikować swoje pytanie lub sprawdzić, czy inni mieli do czynienia z podobnym pytaniem!


Czy ten artykuł był pomocny?