Limity automatyzacji
  • 13 May 2024
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Limity automatyzacji


Streszczenie artykułu

Limity automatyzacji

Aby upewnić się, że automatyzacja ma zabezpieczenia na wypadek błędnej konfiguracji logiki, wdrożyliśmy limity chroniące przed przypadkowymi błędami.

Szczegóły limitów

Istnieją limity automatyzacji dla poszczególnych obszarów roboczych - wymienione tutaj:

  • Istnieje limit 720 uruchomień automatyzacji na minutę i 3600 uruchomień automatyzacji na godzinę.
  • Istnieje limit 2 wiadomości e-mail na sekundę.
  • Obowiązuje limit 2 wiadomości SMS na sekundę.

Ponadto uruchomienie automatyzacji zakończy się po upływie minuty. Automatyzacja, która wyzwala się sama (tj. automatyzacja, która uruchamia się po "aktualizacji rekordu tabeli" i aktualizuje ten sam rekord tabeli) jest ograniczona do 25 wywołań z jednego zdarzenia wyzwalającego - przeczytaj więcej tutaj, jak złagodzić ten problem.

Osiągnięty limit

Gdy limit uruchomień automatyzacji zostanie osiągnięty, każde kolejne uruchomienie automatyzacji zostanie wyświetlone jako ograniczone, ale nie zostanie uruchomione.

Przykład automatyzacji

Na przykład, jeśli mam sześć automatyzacji, które reagują na zdarzenie "Dodaj rekord tabeli", jedna z tych automatyzacji będzie miała uruchomienie automatyzacji, które odpowiada "ograniczone".


Czy ten artykuł był pomocny?