Używanie sterownika Kolver EDU 2AE/TOP/E
  • 22 Sep 2022
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Używanie sterownika Kolver EDU 2AE/TOP/E


Streszczenie artykułu

Używanie sterownika Kolver EDU 2AE/TOP/E

Przewodnik po sterowniku Kolver-EDU-2AE-TOP-E

Ten artykuł opisuje możliwości i konfigurację związaną ze sterownikiem Kolver-EDU-2AE-TOP-E w Tulipie.

Możliwości

Sterownik Kolver-EDU-2AE-TOP-E wspiera dwukierunkową komunikację pomiędzy sterownikiem i Tulipem.

Sterownik obsługuje ustawianie programów z jedną właściwością:

  • Run Program - liczba odpowiadająca programowi ustawionemu na Kolverze.

To wyjście może być wykorzystane w Tulip App Trigger jak pokazano poniżej:

Sterownik informuje o zakończeniu programu za pomocą jednej właściwości:

  • Kolver Program Ended - True jeśli program zakończył się pomyślnie.

To wyjście może być wykorzystane w Tulip App Trigger jak pokazano poniżej:

Konfiguracja

Aby używać sterownika Kolver z Tulipem, należy zbudować kabel i skonfigurować sterownik, aby używać go z Tulip Edge IO lub IO Gateway. Informacje na temat konfiguracji znajdziesz w tym artykule. Jak skonfigurować i używać Kontrolera Momentu Kolvera

Następnie odwiedź stronę Device Portal dla swojego urządzenia, aby włączyć sterownik.


Czy ten artykuł był pomocny?