Co to jest strona Urządzenia wyświetlające?
 • 02 Nov 2022
 • 3 Minuty do przeczytania
 • Współtwórcy

Co to jest strona Urządzenia wyświetlające?


Dowiedz się więcej o możliwościach strony Display Devices w Twoim Tulip App Editor.

Strona "Display Devices**"** pozwala na tworzenie i zarządzanie wszystkimi Display Devices w Workspace lub na koncie Tulip.

Strona Display Device pozwala na:

 • Wylistowanie wszystkich Display Devices

 • Wyszukiwanie przez nazwę urządzenia wyświetlającego, nazwę stacji lub nazwę grupy stacji

 • Filtrowanie przez pola urządzenia wyświetlającego, takie jak

  • Status Online
  • Przypisanie stacji
  • Przypisanie grupy stacji
  • Info o oprogramowaniu
  • Status rejestracji
  • Utwórz jedno lub wiele urządzeń wyświetlających i udostępnij dla nich linki rejestracyjne.
  • Eksportuj wszystkie informacje o urządzeniach jako plik CSV

Strona Display Device jest dostępna w menu nawigacyjnym Shop Floor.

Na stronie urządzenia wyświetlającego znajduje się tabela zawierająca wszystkie istotne informacje o urządzeniu.

Nazwa

Nazwa urządzenia wyświetlającego. Liczba urządzeń wyświetlających pasujących do wyszukiwania i filtra jest dostępna w nagłówku kolumny "Nazwa".

Stacja

Link do stacji, do której przypisane jest urządzenie wyświetlające.

Station Group (Grupa stacji)

Nazwa grupy stacji, do której należy dana stacja.

Registration

Informacje o rejestracji dla urządzenia. Możliwe wartości to:

 • Manually completed at device: Urządzenie wyświetlające zostało ręcznie zarejestrowane przez administratora z aplikacji Tulip Player.
 • Via Link: Urządzenie Display zostało zarejestrowane za pomocą Registration Link.
 • Share Link: Otwiera modal zawierający Registration Link, który może być użyty do zakończenia rejestracji.

Software

Informacje o oprogramowaniu i wersji urządzenia wyświetlającego.

Status

Stan online urządzenia. Możliwe wartości to:

 • Online
 • Offline
 • Pending (Oczekujące): Urządzenie wyświetlające jest utworzone i ma łącze rejestracyjne, ale łącze to nie zostało jeszcze użyte do zakończenia rejestracji.

Eksportuj jako CSV

Ikona Pobierz w górnym nagłówku pozwala wyeksportować dane z tabeli jako plik CSV. Uwzględnia to wszelkie ustawione wyszukiwania i/lub filtry.

Tworzenie pojedynczego urządzenia wyświetlającego

Przycisk "Utwórz urządzenie wyświetlające" w górnym nagłówku otwiera modal, który może być użyty do utworzenia nowego urządzenia wyświetlającego i obsługuje następujące przypadki użycia:

 • Utwórz nowe urządzenie wyświetlające i nową stację
 • Utwórz nowe urządzenie wyświetlające i nową stację oraz nową grupę stacji dla stacji.
 • Utwórz nowe urządzenie wyświetlające i przypisz do istniejącej stacji

W ten sposób powstaje nowe urządzenie wyświetlające w stanie "Pending". Kolumna Rejestracja ma przycisk "Share Link", który pokazuje link rejestracyjny, który może być użyty do zakończenia rejestracji.

W przypadku lokalizacji wykorzystujących logowanie oparte na identyfikatorach dla operatorów:

Link rejestracyjny dla Urządzenia wyświetlającego może być użyty tylko raz. Link wygasa przy pierwszym użyciu.

Dla witryn korzystających z logowania opartego na LDAP/SAML dla Operatorów:

Witryny używające logowania opartego na LDAP/SAML dla Operatorów mają dodatkową opcję w modalu, aby Link rejestracyjny był wielokrotnego użytku.

Screen+Shot+2022-02-10+at+7.03.18+PM.png (1040×438)

Odznaczając to pole wyboru, Linki Rejestracyjne mogą być używane dowolną ilość razy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Registration Links, kliknij tutaj.

Tworzenie wielu urządzeń wyświetlających

Wiele urządzeń wyświetlających można utworzyć za jednym razem. Jest to poręczne, jeśli planujesz utworzyć wiele urządzeń wyświetlających, stacji i grup stacji.

Modal "Create Multiple Display Devices" może być otwarty przez kliknięcie na opcję "Multiple" w menu rozwijanym w górnym nagłówku.

Modal "Create Multiple Display Devices" ma trzy długie pionowe pola, gdzie możesz określić listę urządzeń wyświetlających, odpowiadających im stacji i grup stacji linia po linii.

 • Pole "Display Device Name" i "Stations" muszą mieć tę samą liczbę wierszy.

 • Wpisy w polach "Display Device Name" i "Stations" nie mogą mieć duplikatów i nie mogą już istnieć.

 • Wpisy w polu "Stacje" są zawsze nowo tworzone. Nie można za jego pomocą przypisać nowego urządzenia wyświetlającego do istniejącej stacji.

 • Dla pola "Station Group":

  • Może być pozostawione puste, w którym to przypadku nowo utworzone Stacje będą niezgrupowane.
  • Może być nazwa istniejącej grupy stacji, wtedy nowo utworzona stacja będzie przypisana do istniejącej grupy stacji.
  • Liczba wierszy powinna być albo 1 (w tym przypadku wszystkie nowo utworzone Stacje będą przypisane do Station Group) lub musi być zgodna z liczbą wierszy w polu Stations.

Jeśli chcesz skonfigurować App Assignments dla nowo utworzonych Stacji, to zaleca się określenie Station Group (nowej lub istniejącej) i skonfigurowanie App Assignment na poziomie Station Group, tak że wszystkie Stacje w ramach Grupy dziedziczą App Assignment.

Aby dowiedzieć się więcej o Station Group App Assignments, kliknij tutaj


Czy ten artykuł był pomocny?