Przegląd giełdy aplikacji dla przedsiębiorstw
  • 15 Feb 2023
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Przegląd giełdy aplikacji dla przedsiębiorstw


Article Summary

Ten artykuł jest przewodnikiem jak używać funkcji Tulip's Enterprise App Exchange.

Podobnie jak użytkownicy mogą instalować aplikacje z biblioteki Tulipa, funkcja Enterprise App Exchange pozwala użytkownikom na tworzenie biblioteki aplikacji w ramach ich instancji, aby łatwo udostępnić je innym obszarom roboczym. Warunkiem wstępnym dla tej funkcji jest włączenie przestrzeni roboczych i posiadanie wyznaczonej przestrzeni roboczej do przechowywania aplikacji Enterprise App Exchange.

Włączanie funkcji Enterprise App Exchange

Aby włączyć funkcję Enterprise App Exchange, należy kliknąć ikonę użytkownika w prawym górnym rogu ekranu, a następnie w rozwijanej zakładce przejść do Ustawień konta. W lewej nawigacji kliknąć na App Exchange. Przełącz przycisk Enable Enterprise App Exchange i wybierz obszar roboczy, z którego można dodawać aplikacje do Enterprise App Exchange.

Enable App Exchange.gif

Gdy na giełdzie aplikacji znajduje się więcej niż jedna aplikacja, rozwijana lista ujawnia dane związane z aplikacjami zainstalowanymi w wielu instancjach i subskrypcjach tej giełdy aplikacji.

Enterprise App Exchange Analyltics1.png

Dodawanie aplikacji do systemu Enterprise App Exchange

Przejdź do przestrzeni roboczej określonej dla Enterprise App Exchange i opublikuj wersję aplikacji.

Przejdź do opublikowanej aplikacji i kliknij przycisk Dodaj do Enterprise App Exchange.

Add App to EAE1.png

Gdy otworzy się okno pokazane poniżej, wpisz opis dla aplikacji i kliknij Publish.

Add App to EAE2.png

Zauważ, że ikona aplikacji zmieniła się po jej opublikowaniu. Oznacza to, że aplikacja została dodana do Enterprise App Exchange danej instancji.

EAE Icon.png

W przypadku dokonywania modyfikacji tej aplikacji i chęci uzyskania nowej opublikowanej wersji w Enterprise App Exchange, użytkownik musi usunąć aplikację z App Exchange przed ponownym jej dodaniem.

Remove App from EAE.png

Instalacja z Enterprise App Exchange w dowolnej przestrzeni roboczej

Aby zainstalować aplikację z systemu Enterprise App Exchange, należy utworzyć nową aplikację i kliknąć zakładkę App Exchange. Wszystkie aplikacje dodane do Enterprise App Exchange są wymienione w tej zakładce.

Add EAE App.png


Czy znalazłeś to, czego szukałeś?

Możesz również udać się na stronę community.tulip.co, aby zamieścić swoje pytanie lub sprawdzić, czy inni spotkali się z podobnym pytaniem!


Czy ten artykuł był pomocny?