Przywracanie ustawień fabrycznych bramy we/wy
 • 31 Oct 2023
 • 1 Minuta do przeczytania
 • Współtwórcy

Przywracanie ustawień fabrycznych bramy we/wy


Streszczenie artykułu

Resetowanie bramy we/wy do ustawień fabrycznych

Spowoduje to przywrócenie domyślnej konfiguracji bramy we/wy przez wyczyszczenie:

 • Konfiguracje sieciowe
 • Poświadczenia dostępu do I/O Gateway
 • Uwierzytelnianie konta Tulip
 • Konfiguracje sterowników
 • Wszystkie ustawienia I/O Gateway, w tym Light Kit.

Adres IP I/O Gateway może również ulec zmianie po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Jest to jedyny sposób na zresetowanie hasła bramki we/wy.

Instrukcje

 1. Upewnij się, że I/O Gateway nie steruje aktywnie żadnymi urządzeniami.
 2. Przytrzymaj przyciski A i B jednocześnie przez 5 sekund.
 3. Zwolnij przyciski, gdy migające światło zgaśnie
 4. Gdy dioda zaświeci się ponownie (po 3-5 minutach), bramka we/wy jest zresetowana.
 5. Skonfiguruj bramkę we/wy.

Czy ten artykuł był pomocny?