A Banner PICK-IQ készülékek beállítása Edge IO-val
  • 20 Feb 2024
  • 4 Elolvasandó percek
  • Közreműködők

A Banner PICK-IQ készülékek beállítása Edge IO-val


Cikk összefoglaló

Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a Banner PICK-IQ eszközöket az Edge IO-hoz

Ez a cikk az Edge IO-hoz csatlakoztatott Banner Modbus eszköz adatainak Node RED-ben történő helyi megtekintésének munkafolyamatát mutatja be. Egy Tulip Node-RED könyvtárfolyamatot fog használni, amelyet az Edge IO és a Tulip Tag csomópontokba importálhat, hogy az adatokat a Node-RED-ből a Tulipba küldje.

A következő lépéseket hajtja végre:

  1. Hardver beállítása: Edge IO bekötése
  2. Node-RED beállítása: A Node-RED áramlás importálása, szerkesztése és telepítése a Tulip könyvtárból.

A következőkre lesz szüksége: * Egy Edge IO, amely regisztrálva van a Tulip-fiókjába* Banner eszközök az Edge IO-hoz való csatlakozáshoz, például: + PTL110S-FF100TD3-QP150: Pick-to-Light + K50PTCD4SQ: K50 Pro érintőkijelző PICK-IQ-val + K30PLSQ: K30 Pro kijelző PICK-IQ-sorozattal.

:::(Warning) (Frissítse az Edge Device készüléket) A softlocking megakadályozása érdekében győződjön meg arról, hogy az Edge Device készülék teljesen frissítve van. Ha problémák merülnek fel a Modbus eszközök csatlakoztatásával kapcsolatban, indítsa újra a Node-RED-et az Edge Device készülékén :::

Hardver beállítása

| Vezeték színe | Edge IO csatlakozás | | | --- | --- | | | Barna | GPIO+ | | Fehér | RS-485 TX/RX+ | Kék | GPOUT- | Fekete | RS-485 TX/RX- | Szürke | Nem használt |

Node-RED beállítása

Nyissa meg az Edge IO eszközportált. Indítsa el a Node-RED szerkesztőt a következő hitelesítő adatokkal:

  • Felhasználónév: admin
  • Jelszó: Az Edge IO jelszava

Az Edge IO-n lévő Node-RED használatának megkezdéséhez további információkat itt talál.

2a. A könyvtár importálásának folyamata

A könyvtáráramlás importálásához kövesse a Tulip Node-RED áramlások importálása című dokumentumban leírt lépéseket. A Tulip/Banner PICKIQ flow importálása létrehozza a PICKIQ lapot a szerkesztőben.

2b. Az áramlás áttekintése

Ez az áramlás négy csomópontcsoportból áll: * Adatok olvasása * Működési mód beállítása * Színek és intenzitás beállítása * Hétszegmenses kijelző.

Mindegyik aszerint van csoportosítva, hogy milyen konkrét funkciókhoz használják őket.

Adatok olvasása

Az alábbiakban az adatok olvasásának folyamata látható.image.png

Az adatok Node-RED-ből történő elküldésére a Tulipba két lehetőség van: egy Tulip Machine vagy egy Tulip Connector segítségével.

1. lehetőség: Tulip Machine használataEz a módszer egy Tulip Tag csomópont használatából áll a folyamatos adatmonitorozáshoz a Tulipban egy Tulip Machine segítségével. A Tulip Tag csomópontok beállításával kapcsolatos további információk ebben a cikkben találhatók.

2. lehetőség: Tulip-csatlakozóhasználata Egy Tulip-csatlakozó használható az adatok aktuális értékének aktív lekérdezésére. Ez a módszer jól működik az aktuális érték megtalálására, nem pedig az adatok folyamatos figyelésére. A Tulip könyvtárban található egy példakonnektor az adatok HTTP GET-kérésen keresztül történő lekérdezésére.

Set Operating Modeimage.pngA működési mód határozza meg, hogy a regiszterek mely csoportját használja az eszköz vezérlésére. A Node-RED mintafolyamatban a Speciális működési módot használjuk. A többi működési módot lásd a Register Map (Regisztertérkép) című dokumentumban.

AzAnimáció beállításaMűködési módot igényel: Advanced (Haladó).

image.png

A fenti folyamattal beállítható az eszközön megjelenő animáció. Az értéket vagy manuálisan módosíthatja a Node-RED-en belül az Inject csomópontra kattintva, vagy módosíthatja az értéket egy Tulip Connector funkció segítségével. A kiválasztott animáció meghatározhatja, hogy hány szín jelenjen meg, valamint a színek mozgását.

Azeszköz színeinekmódosítása működési módot igényel: Speciális.

image.png

A fenti folyamattal beállítható mind az eszközön megjelenített szín, mind a színintenzitás. Az értéket vagy manuálisan módosíthatja a Node-RED-en belül az Inject csomópontra kattintva, vagy módosíthatja az értéket egy Tulip Connector funkció segítségével. A kiválasztott animációtól függően több szín is megjelenhet az eszközön. Ezek az 1. és a 2. színként jelölhetők.

Hét szegmensből álló kijelző

A hétszegmenses kijelző csak bizonyos eszközökön, például a PTL110S és a K50PTCD4SQ készülékeken van jelen.

Bemeneti üzemmód beállításaimage.png

A hét szegmens kijelzőre történő írás előtt be kell állítania egy bemeneti üzemmódot. A Numerikus mód lehetővé teszi, hogy egyszerűen számokat írjon közvetlenül az eszközre. Egy példa csatlakozó funkciót talál a Tulip könyvtárban, a "PICK-IQ Unit Test" alatt. Ha az ASCII módot szeretné használni, a megvalósítás részleteiért tekintse meg a regisztertérképet.

Akijelzőre való íráshét szegmensű üzemmódot igényel: Numerikus.

image.png

A fenti folyamat a hét szegmensű kijelzőn megjelenő érték beállítására használható. Az értéket vagy manuálisan módosíthatja a Node-RED-en belül az Inject csomópontra kattintva, vagy módosíthatja az értéket egy Tulip Connector funkcióval. Ez az áramlás módosítható például egy számláló létrehozására, amely minden egyes alkalommal növekszik, amikor az eszköz működésbe lép.

Tizedesjegyek szerkesztése

A hét szegmensből álló kijelző tizedesjegyei külön-külön szabályozhatók a különböző állapotok megjelenítéséhez.

image.png

A fenti folyamat használható a hét szegmens kijelző tizedesjegyeinek állapotának megváltoztatására. Az állapotot vagy manuálisan módosíthatja a Node-RED-en belüli Inject csomópontokra kattintva, vagy egy Tulip Connector funkció segítségével.

Egységazonosítók módosítása

Minden eszköz rendelkezik egy Unit-ID-vel (alapértelmezett: 1), amely lehetővé teszi az adott eszköz címzését. Ha több eszköz van csatlakoztatva ugyanazzal a Unit-ID-vel, akkor az összes eszközt az adott Unit-ID-re hivatkozó Modbus csomópontok fogják vezérelni. Ha a csatlakoztatott eszközöket külön-külön kívánja vezérelni, akkor a következőket kell tennie: 1. Csatlakoztassa az első eszközt. 2. Módosítsa a Unit-ID-t az alapértelmezett 1-es értékről egy új értékre (pl. 2). 3. A csomópont szerkesztéséhez kattintson duplán bármelyik Modbus csomópontra, amelyre az első eszközre hivatkozni szeretne. 4. A csomópontot szerkessze. Módosítsa az Unit-ID mezőt az új értékre (pl. 2). 5. Ismételje meg ezt minden más Modbus csomópont esetében, amelyre az első eszközre hivatkozni kíván. 6. Ismételje meg ezt minden egyes új eszközzel.

Egy Modbus csomópont egyszerre csak egy Unit-ID-t tud címezni, ezért előfordulhat, hogy több Modbus csomópontot kell használnia több eszköz egyedi vezérléséhez.

image.png

A fenti folyamat használható a csatlakoztatott eszközök Unit-ID-jének megváltoztatására. A Unit-ID-ket vagy manuálisan módosíthatja a Node-RED-en belül az Inject csomópontokra kattintva, vagy módosíthatja a Unit-ID-ket a Tulip Connector funkció segítségével.


Hasznos volt ez a cikk?