Aplikacja szablonu raportowania zdarzeń
  • 03 Nov 2023
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Aplikacja szablonu raportowania zdarzeń


Article Summary

Aplikacja szablonu raportowania zdarzeń

W tym artykule wyjaśniono, jak korzystać z aplikacji szablonu raportowania zdarzeń dostępnej do pobrania z biblioteki

Cel

Celem aplikacji Events Reporting Template jest umożliwienie użytkownikom rozpoczęcia podstawowych kroków, których mogą użyć do przechwytywania i rejestrowania zdarzeń w swoich aplikacjach. Celem tej aplikacji jest zapewnienie użytkownikom bloków konstrukcyjnych, na których mogą budować w tej aplikacji.

Przegląd

Aplikacja Events Reporting Template zawiera wiele różnych układów kroków, które można wykorzystać jako szybkie punkty wyjścia do tworzenia niestandardowych kroków do przechwytywania i rejestrowania zdarzeń w aplikacjach Tulip. Ta aplikacja nie ma wbudowanej logiki wyzwalania, aby umożliwić użytkownikom jak najłatwiejsze dostosowanie tej aplikacji do ich potrzeb. Ta aplikacja zapewnia szablony dla następujących typów kroków przechwytywania danych:

  • Rejestrowanie zdarzenia
  • Rejestrowanie usterki
  • Rejestrowanie przestoju maszyny
  • Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika przypisanego do zdarzenia
  • Wysyłanie wiadomości SMS do użytkownika przypisanego do zdarzenia
  • Zgłaszanie zdarzenia jakości


Czy ten artykuł był pomocny?