Szablon Sprawozdawczości o Zdarzeniach Aplikacyjnych
  • 17 Sep 2022
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Szablon Sprawozdawczości o Zdarzeniach Aplikacyjnych


Wzór aplikacji do raportowania zdarzeń

Ten artykuł wyjaśnia jak korzystać z aplikacji Events Reporting Template App dostępnej do pobrania z biblioteki

Cel

Celem aplikacji Events Reporting Template jest umożliwienie użytkownikom posiadania punktu wyjścia dla podstawowych kroków, które mogą wykorzystać do przechwytywania i rejestrowania zdarzeń w ich aplikacjach. Celem tej aplikacji jest dostarczenie użytkownikom bloków konstrukcyjnych, które mogą oni rozbudowywać w aplikacji.

Przegląd

Aplikacja Szablon Raportowania Zdarzeń jest dostarczana z wieloma różnymi układami kroków, które mogą być używane jako szybkie punkty wyjścia do budowania własnych kroków do przechwytywania i rejestrowania zdarzeń w aplikacjach Tulip. Ta aplikacja nie ma wbudowanej logiki wyzwalania, aby umożliwić użytkownikom jak najłatwiejsze dostosowanie tej aplikacji do ich potrzeb. Ta aplikacja dostarcza szablonów dla następujących typów kroków przechwytywania danych:

  • Rejestrowanie zdarzenia
  • Rejestrowanie usterki
  • Rejestrowanie przestoju maszyny
  • Wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika przypisanego do zdarzenia
  • Wysyłanie wiadomości SMS do użytkownika przypisanego do zdarzenia
  • Zgłaszanie zdarzenia jakościowego


Czy ten artykuł był pomocny?