Zarządzanie BOM
  • 17 Sep 2022
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Współtwórcy

Zarządzanie BOM


Article Summary

Zarządzanie BOM

Użyj tej aplikacji, aby zarządzać listą materiałów.

Przeznaczenie

Aplikacja ta ma za zadanie zapewnić mechanizm zarządzania zestawieniem materiałów. Użytkownicy aplikacji mają możliwość dodania nowej pozycji do swojego zestawienia materiałów lub edycji wpisu, który aktualnie istnieje w tabeli zestawienia materiałów. Aplikacja ta działa z wcześniej utworzonymi strukturami tabel Tulipa i ma na celu dodanie do różnych narzędzi, które mogą być wykorzystane do zarządzania inwentarzem w Tulipie.

Przegląd wideo

Jak to działa

Ta aplikacja opiera się na standardowej tabeli Tulipa *BOM. Tabela BOM musi być wypełniona listą komponentów nadrzędnych (np.: Zespół 001) oraz komponentów podrzędnych (np.: Dziecko 002). Możesz przesłać CSV z własnym zestawieniem materiałów, jeśli chcesz. Ta aplikacja umożliwia następnie dodawanie pozycji do tabeli *BOM lub edytowanie wszelkich wpisów, które są przechowywane w tabeli *BOM.


Czy ten artykuł był pomocny?